Дослідження з духовної культури Тернопілля

Специфіка української ідентичності та УГКЦ: сучасний період

Проблема відмінностей у культурних, політичних і навіть цивілізаційних вподобаннях жителів різних частин держави протягом двох десятиліть належить до “гарячих” тем у ЗМІ, публіцистиці та наукових дослідженнях. Особливо гостро вона постає перед кожними виборами, коли партії заради збільшення рейтингів звертаються до геополітики, мови та релігії.

Неоязичництво в сучасних релігійних шуканнях українців

Виникнення та поширення різноманітних неоязичницьких релігійних рухів,  рідновіридіяльність яких спрямована на відродження або реконструкцію автохтонних, дохристиянських релігійних вірувань, можна назвати однією з загальносвітових тенденцій сучасності. На території США та Західної Європи неоязичницькі рухи першопочатково були представлені переважно під загальною назвою вікка (англ. Wicca), або як її ще називають «релігія відьом, відьмацтво»(англ. Witchcraft).

«Вторинна міфотворчість» новорелігійних та окультних спільнот

Настане бо час, коли здорової

науки не будуть триматись, але за

своїми пожадливостями виберуть

собі вчителів, щоб вони їхні вуха

влещували. Вони слух свій від

правди відвернуть та до

байок нахиляться» (2 Тим. 4: 3-4).1

Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст.

Процес формування політичної еліти України складний та дискусійний. В історії становлення волинської національної еліти ми можемо прослідкувати кілька основних періодів, які в той чи інший спосіб найбільш яскравіше відображають умови та процес становлення провідної верстви населення волинського краю.

Помісна православна церква в Україні: поняття, проблемні питання та необхідність конституювання

Попри те, що ідеї помісності українського православ’я вже сотні років, а останні 15 років нею переймаються також очільники України (у 1999 р. Л. Кучма вперше озвучив зацікавленість держави в Українській Помісній Православній Церкві (далі – УППЦ), й донині для реалізації цієї ідеї зроблено дуже мало. Причина в тому, що ставка завжди робиться на адміністративний ресурс (її конституювання бачилося як добра воля священноначалія). А про людей (на яких постійно оглядається оте священноначаліє) забувається.

Сторінки